sometimes more is much more

Així era, però no en el record que en tenia la Núria. Ella el somiava més ple, més bombolletes. A mi em va encantar la idea, em va fer recordar que m'encanta fer peces grans, però que sovint ho oblido... el meu sentit comú em recorda aquesta frase tan cèlebre que tantes vegades m'han dit: "less is more". De debò? Me n'alegro que a vegades no fer cas del sentit comú sigui positiu.
It was, but not in Nuria's memory. She dreamed fuller, with more bubbles. I loved the idea, reminded me that I love to make big pieces, but often I forget it... My common sense remember me this famous phrase that I listened so many times "less is more ". Really? Glad that sometimes ignore common sense is positive for me.No hay comentarios:

Publicar un comentario