anell carpa
 anell carpa mandala
 arracades mandala
 penjoll mandala
 escames llargues
 escames petites
 estefania xata 
 ginko gran
 ginko petit
 minirodes
 musclus al vapor
 òrbita anell
 òrbita penjoll
òrbites arracades, grans i petites

No hay comentarios:

Publicar un comentario